Vårpuss og ruteendringer mai 2016

Kolbjørn skal ha vårpussen uke 17. MF Trau kjører Kolbjørns rute.

1. mai
ingen seiling

5. mai  – Kr.Himmelfartsdag
ingen seiling

16. mai – 2. pinsedag
ingen seiling

17. mai
Første avgang Kolbjørnsvik 07:50 – siste tur fra byen 24:00.

Vi går kontinuerlig i forbindelse med barnetoget. Ingen anløp av Norodden før etter kl. 15:00. Egne takster på 17. mai – turpris kr. 50,- for voksen, kr. 20 for barn. Ved bruk av klippekort voksen blir det 2 klipp pr. tur. Månedskort gjelder som vanlig.