Møte om Arendal Havns forslag til flytting av fergeleiet i Kolbjørnsvik

Møtet i går (9/4-2018) i regi av Kolbjørnsvik Velforening, Hisøy Historielag og Mf Kolbjørns venner, var fokusert på Arendal Kommunes sak om flytting av fergeleiet i Kolbjørnsvik. Det var stor enighet om motstand mot denne flyttingen og organisasjonene samt enkeltpersoner ga uttrykk for at de ville følge opp saken.

Dokumenter vedrørende saken: