Prisoversikt

Prisoversikt gjeldene fra 1/3-2016

Billett Pris
VOKSNE 35,-
BARN UNDER 16 ÅR 20,-
BARN UNDER 4 ÅR GRATIS
KLIPPEKORT VOKSEN(20 Klipp)* 500,-
KLIPPEKORT BARN(20 Klipp)* 300,-
MÅNEDSKORT SKOLEELEVER(Ubegrenset antall turer) 500,-
MÅNEDSKORT FOR VOKSNE(Ubegrenset antall turer) 700,-
BARNEVOGNER OG SYKLER GRATIS
NATTSEILING ETTER 22:00** 60,-

Merknader

*Klippekort har en varighet på 1 år fra kjøpsdato.

**Ved nattseiling(Etter kl. 22:00) er taksten kr 60,- Ved bruk av klippekort klippes 2 klipp. Månedskort gjelder på alle avganger.

Aldersgrense for barn er under 16 år. Fra fylte 16 år betales voksenbillett uten studentbevis.