Kontakt oss

Actieselskabet Kolbjørn kan kontaktes ved:

Styreformann Tore Voss Taraldsen
Epostadresse: torevoss@online.no
Mobiltelefon: 909 17 520

MF Kolbjørn III
Mobiltelefon: 476 27 880

Ansvarlig for nettstedet
E-postadresse: mfkolbjoern@gmail.com