Administrasjon

Actieselskabet Kolbjørn

Postadresse:
AS Kolbjørn
v/Chr. Magne Landbø Regnskapskontor
Kystveien 40,
4841 ARENDAL

Selskapets forretningsfører:
Chr. Magne Landbø
Kystveien 40,
4841 ARENDAL
Tlf.: 37 00 55 20
Fax: 37 00 55 21

Selskapets styre:
Tore Voss Taraldsen – styreformann
Fredrik Major
Terje Bodin Larsen
Jan Krøger

Vararepresentanter:
Sven S.H. Svendsen
Sigmund Ekhougen

Kapteiner på ”Kolbjørn III”:
Svend S.H. Svendsen
Thore Hermansen
Oddbjørn Olsen
Bjørn Morten Mikalsen
Finn Martin Terkelsen