Nyheter

Actieselskabet Kolbjørns 129. Generalforsamling

Actieselskabet Kolbjørns 129. Generalforsamling
Avholdes onsdag 9. februar 2022 kl. 18.30
Av hensyn til smittevern, avholdes generalforsamlingen også i år som et nettbasert møte uten fysisk deltakelse fra aksjonærer.
Vi beklager at et fysisk møte og vår tradisjonelle tilstelning for våre trofaste og lojale aksjonærer heller ikke i år kunne gjennomføres, men kommer sterkt tilbake neste år til den 130. generalforsamlingen.
Aksjonærer kan bestille tilsending av årsregnskapet for 2021 og påmelding til å følge/ delta i møtet på Teams ved epost til fredrik@major.no
Regnskapet for 2020 er også utlagt hos selskapets forretningsfører, Landbø Regnskap, Holthes Vei 4, Arendal