Prisoversikt

Prisoversikt gjeldene fra 1/5-2023

Billett Pris
VOKSNE 40,-
BARN UNDER 18 ÅR 20,-
BARN UNDER 6 ÅR GRATIS
KLIPPEKORT VOKSEN(20/10 Klipp)* 550,- / 330,-
KLIPPEKORT BARN UNDER 18 ÅR (20/10 Klipp)* 300,- / 175,-.
MÅNEDSKORT SKOLEELEVER(Ubegrenset antall turer) 500,-
MÅNEDSKORT FOR VOKSNE(Ubegrenset antall turer) 750,-
BARNEVOGNER OG SYKLER GRATIS
NATTSEILING FOM. 22:00** 80,-

Merknader

*Klippekort har en varighet på 1 år fra kjøpsdato.

**Ved nattseiling(Fom. kl. 22:00) er taksten kr 70,- Ved bruk av klippekort klippes 2 klipp. Månedskort gjelder på samtlige avganger.

17. mai og ved større arrangementer gjelder egne priser.