Administrasjon

Actieselskabet Kolbjørn

Postadresse:
AS Kolbjørn
v/Chr. Magne Landbø Regnskapskontor
Holthes vei 2
4848 ARENDAL

Selskapets forretningsfører:
Chr. Magne Landbø
Holthes vei 2
4848 ARENDAL
Tlf.: 37 00 55 20
epost: magne@landboe.no

Selskapets styre:
Fredrik Major – styreleder  epost: fredrik@major.no
Terje Bodin Larsen
Jan Krøger
Jens Tore Frodesen

Vararepresentanter:
Svend S.H. Svendsen
Trude Jakobsen

Kapteiner på ”Kolbjørn III”:
Svend S.H. Svendsen
Tore Hermansen
Finn Martin Terkelsen
Hilmar Østmark
Svenn Hauge