Actieselskabet Kolbjørn

Postadresse:
AS Kolbjørn
v/Chr. Magne Landbø Regnskapskontor
Kystveien 40,
4841 ARENDAL

Selskapets forretningsfører:
Chr. Magne Landbø
Kystveien 40,
4841 ARENDAL
Tlf.: 37 00 55 20
epost: magne@landboe.no

Selskapets styre:
Fredrik Major – styreleder  epost: fredrik@major.no
Terje Bodin Larsen
Jan Krøger
Sigmund Ekhougen

Vararepresentanter:
Svend S.H. Svendsen
Trude Jakobsen

Kapteiner på ”Kolbjørn III”:
Svend S.H. Svendsen
Thore Hermansen
Finn Martin Terkelsen
Einar Kjærstad
Jon Waggestad