Driftsmeldinger

Det er ingen avvik og normal drift er forventet.

Nyheter

Siste innlegg

Vi får mye skryt av Kolbjørns skippere i møter med våre passasjerer og det bekreftes også i vår passasjerundersøkelse ... Se merSe mindre

1 uke siden  ·  

Se på Facebook
·Del

Minner om vår pågående passasjerundersøkelse,
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxdMvoG_6ghNNx1yP4LY5_l9nsucLF3Ce4Dyo-jxVj7PQRsw/viewform?fbcli...
Det tar 2-3 minutter å svare på den. Vi har nå nær 200 svar med mange interessante tilbakemeldinger (se eksempler her).
... Se merSe mindre

1 uke siden  ·  

Se på Facebook
·Del

I vår passasjerundersøkelse har vi fått mange både positive og konstruktive innspill som vi skal nyttegjøre oss og også kommentere her. Vi fikk også en som vi har lyst til å kommentere alt nå:
---------------------
Jeg er veldig glad i å ta Kolbjørn når jeg er i Arendal hos familien. Men da jeg hørte om hvordan selskapet har behandlet kvinnelige aksjeeiere fikk jeg avsmak for ferja. Dere burde fremstille denne historien på hjemmesidene deres som noe dere skammet dere over, og ikke legge ut brevkorrespondanse uten en eneste kommentar om at dette var galt. Håper at dere får ryddet opp i dette på hjemmesiden og fremover behandler alle ordentlig, sånn at vi alle kan ta Kolbjørn med stolthet i 2018 og fremover.
-----------------------
Generalforsamlingen i år var den første med kvinnelig deltakelse og slike middager og alle andre arrangementer er selvsagt åpne for alle kjønn.
Velkommen alle aksjonærer til Generalforsamlingen og etterfølgende middag 13. februar 2019.
... Se merSe mindre

2 uker siden  ·  

Se på Facebook
·Del

Takk for mange (også med nyttige tilleggskommenterer) svar i vår passasjerundersøkelse docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxdMvoG_6ghNNx1yP4LY5_l9nsucLF3Ce4Dyo-jxVj7PQRsw/viewform?fbcli....
Her er eksempel på foreløpig svarfordeling på et par spørsmål.
... Se merSe mindre

2 uker siden  ·  

Se på Facebook
·Del

PASSASJERUNDERSØKELSE

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxdMvoG_6ghNNx1yP4LY5_l9nsucLF3Ce4Dyo-jxVj7PQRsw/viewform

Vi i AS Kolbjørn har som formål "at drive Færging paa Arendalsfjorden efter en av Generalforsamlingen vedtagen Driftsplan. Ved affattelsen af denne skal det haves for Øie, at Færgingen foregaar paa en for Publikum billig og bekvem Maade".
Vi foretar i tråd med dette en passasjerundersøkelse for å få tilbakemeldinger på hva som er bra og hva som kan forbedres. Det er av stor betyding for oss, både for vårt interne utviklingsarbeid og i vår dialog med fylke og kommune, at flest mulig fyller ut dette spørreskjemaet (det skulle ikke ta mer enn 2-3 minutter). Det er arbeidsbesparende for oss om dette gjøres elektronisk ved å benytte vedlagte link. Denne kan også klippes ut og sendes til FB-motstandere på epost. Skjemaet vil også bli lagt ut ombord for utfyllig på papir. Frist for innsending er 30.11.2018
... Se merSe mindre

2 uker siden  ·  

Se på Facebook
·Del