All Posts By

Fredrik Major

Seilingsprogram for Kolbjørn f.o.m.  02.06.2020


Fra og med tirsdag 02.06 går Kolbjørn tilbake til normal ruteplan og anløper da også Guldsmedengen (NOV/APL) og Norodden som vanlig på dagtid.

Vi avslutter inntil videre seilingene med siste turer som under

 
Fra Tyholmen  til Skilsø  20:45 (fre/ lør tom 23:45)

Fra Skilsø til Tyholmen  20:55 (fre/ lør tom 23:55)

Fra Tyholmen til Kolbjørnsvik 21:00 (fre/ lør tom 00:00)
Fra Kolbjørnsvik til Tyholmen  20:40 (fre/ lør tom 23:40)

1.pinsedag, mandag 01.06 er det ingen seiling

Actieselskabet Kolbjørn

Kolbjørn tilbake til 17. mai

Kolbjørn er snart klar og vi starter opp igjen 17. mai. Første avgang fra Kolbjørnsvik er 07:45 og vi seiler etter det vanlig rute: Fra Tyholmen xx:55, xx:15, xx:35 og fra Kolbjørnsvik xx:10, xx:30 og xx:50. Siste avgang fra Tyholmen er 19:55. Ved evt fulle ferger går vi kontinuerlig. For å begrense smittefare og i henhold til nasjonale anbefalinger, tar vi nå max 30 passasjerer og kun kort betaling. 17. mai priser er 50kr for voksne og 25kr for barn under 16år.