All Posts By

Fredrik Major

Redusert nattseiling fredag og lørdag

Endret seilingsprogram for Kolbjørn f.o.m.  14.08.2020
Fra og med 14.08 og inntil videre avsluttes seilingene på fredag og lørdag   kl 01:00. Kolbjørn seiler ellers normal ruteplan og anløper da også Guldsmedengen (NOV/APL) og Norodden som vanlig på dagtid.

Siste avganger er:

Fra Tyholmen  til Skilsø  23:45 (fre/ lør tom 00:45)
Fra Skilsø til Tyholmen  23:55 (fre/ lør tom 00:55)

Fra Tyholmen til Kolbjørnsvik 00:00 (fre/ lør tom 01:00)
Fra Kolbjørnsvik til Tyholmen  23:40 (fre/ lør tom 00:40

Nå selges også 10-klipps klippekort

Vi selger nå også 10-klipps klippekort til 300kr (175kr for barn) i tillegg til de vanlige 20klipps til 500kr (300kr for barn).
Med klippekort sparer du penger og billetteringen går raskere.
Husk at våre kort også kan benyttes når Skilsøferga seiler til Kolbjørnsvik.
For nattakst fom kl22 klippes to klipp.
10-klipps kort er et 20-klipps kort der klipp 11-20 er fjernet