Category

Nyheter

Avvikene rutetider Jul og Nyttår 2018/19

Søndag 23.12 Lille Julaften: (KOLBJØRN) Lørdagsrute fom 13:10 fra Kolbjørnsvik
tom 19:00-Tyholmen-Kolbjørnsvik

Mandag 24.12 Julaften: (KOLBJØRN)
Lørdagsrute tom 15:00-Tyholmen-Kolbjørnsvik

Tirsdag 25.12 1. Juledag: (KOLBJØRN) Lørdagsrute fom 20:10 fra Kolbjørnsvik
tom 03:00-Tyholmen-Kolbjørnsvik

Onsdag 26.12 2. Juledag (KOLBJØRN) Lørdagsrute fom 20:10 fra Kolbjørnsvik
tom 03:00-Tyholmen-Kolbjørnsvik

Mandag 31.12 Nyttårsaften: (SKILSØFERGA)
Lørdagsrute tom 14:00-Tyholmen-Kolbjørnsvik

Tirsdag 01.01 1. nyttårsdag – Ingen seiling

Lørdagsrute: Avganger (over timen) Kolbjørnsvik 10/40, Skilsø 25/55, Tyholmen-Kolbjørnsvik 00/30 og Tyholmen-Skilsø 25/55

Passasjerundersøkelse

Delta i passasjerundersøkelsen

Vi i AS Kolbjørn har som formål «at drive Færging paa Arendalsfjorden efter en av Generalforsamlingen vedtagen Driftsplan. Ved affattelsen af denne skal det haves for Øie, at Færgingen foregaar paa en for Publikum billig og bekvem Maade».
Vi foretar i tråd med dette en passasjerundersøkelse for å få tilbakemeldinger på hva som er bra og hva som kan forbedres. Det er av stor betyding for oss, både for vårt interne utviklingsarbeid og i vår dialog med fylke og kommune, at flest mulig fyller ut dette spørreskjemaet (det skulle ikke ta mer enn 2-3 minutter). Det er arbeidsbesparende for oss om dette gjøres elektronisk ved å benytte vedlagte link. Denne kan også klippes ut og sendes til FB-motstandere på epost. Skjemaet vil også bli lagt ut ombord for utfyllig på papir. Frist for innsending er 30.11.2018