All Posts By

Fredrik Major

Seilingsprogram for Kolbjørn f.o.m.  02.06.2020


Fra og med tirsdag 02.06 går Kolbjørn tilbake til normal ruteplan og anløper da også Guldsmedengen (NOV/APL) og Norodden som vanlig på dagtid.

Vi avslutter inntil videre seilingene med siste turer som under

 
Fra Tyholmen  til Skilsø  20:45 (fre/ lør tom 23:45)

Fra Skilsø til Tyholmen  20:55 (fre/ lør tom 23:55)

Fra Tyholmen til Kolbjørnsvik 21:00 (fre/ lør tom 00:00)
Fra Kolbjørnsvik til Tyholmen  20:40 (fre/ lør tom 23:40)

1.pinsedag, mandag 01.06 er det ingen seiling

Actieselskabet Kolbjørn

Kolbjørn tilbake til 17. mai

Kolbjørn er snart klar og vi starter opp igjen 17. mai. Første avgang fra Kolbjørnsvik er 07:45 og vi seiler etter det vanlig rute: Fra Tyholmen xx:55, xx:15, xx:35 og fra Kolbjørnsvik xx:10, xx:30 og xx:50. Siste avgang fra Tyholmen er 19:55. Ved evt fulle ferger går vi kontinuerlig. For å begrense smittefare og i henhold til nasjonale anbefalinger, tar vi nå max 30 passasjerer og kun kort betaling. 17. mai priser er 50kr for voksne og 25kr for barn under 16år.

Den 127. Generalforsamlingen

Den 127. generalforsamling i Actieselskabet Kolbjørn ble avholdt i Sjømannsforeningen i Arendal 12.02.2020

Fremlagt årsrapport , årsregnskap og de foreslåtte kandidater til styret ble godkjent av de fremmøtte aksjonærer.
Styret består etter dette av:
Styremedlemmene:
Fredrik Major og Terje Bodin Larsen (valgt for 2 år i 2019)
Jan Krøger og Sigmund Ekhougen (gjenvalgt for 2 år)
Suppleantene:
Svend H. Svendsen (gjenvalgt for 1 år)
Trude Jakobsen (nyvalgt for 1 år)

I styremøte same dag ble Fredrik Major gjenvalgt som styrets leder.