Category

Uncategorized

Den 127. Generalforsamlingen

Den 127. generalforsamling i Actieselskabet Kolbjørn ble avholdt i Sjømannsforeningen i Arendal 12.02.2020

Fremlagt årsrapport , årsregnskap og de foreslåtte kandidater til styret ble godkjent av de fremmøtte aksjonærer.
Styret består etter dette av:
Styremedlemmene:
Fredrik Major og Terje Bodin Larsen (valgt for 2 år i 2019)
Jan Krøger og Sigmund Ekhougen (gjenvalgt for 2 år)
Suppleantene:
Svend H. Svendsen (gjenvalgt for 1 år)
Trude Jakobsen (nyvalgt for 1 år)

I styremøte same dag ble Fredrik Major gjenvalgt som styrets leder.

Generalforsamling 12.02 kl 18:30 – hold av dagen

Vår 127ende generalforsamling holdes i Arendals Sjømannsforenings lokaler onsdag 12.02 kl 18:30 – formell innkalling kommer senere

Direkte etter generalforsamlingen arrangerer vi middag for alle aksjonærer, kuvertpris er kr 700 .

Begrenset antall , påmelding til Tore Voss Taraldsen , epost: torevoss@online.no  mob: 90917520