Category

Uncategorized

Kolbjørn tilbake til 17. mai

Kolbjørn er snart klar og vi starter opp igjen 17. mai. Første avgang fra Kolbjørnsvik er 07:45 og vi seiler etter det vanlig rute: Fra Tyholmen xx:55, xx:15, xx:35 og fra Kolbjørnsvik xx:10, xx:30 og xx:50. Siste avgang fra Tyholmen er 19:55. Ved evt fulle ferger går vi kontinuerlig. For å begrense smittefare og i henhold til nasjonale anbefalinger, tar vi nå max 30 passasjerer og kun kort betaling. 17. mai priser er 50kr for voksne og 25kr for barn under 16år.

Den 127. Generalforsamlingen

Den 127. generalforsamling i Actieselskabet Kolbjørn ble avholdt i Sjømannsforeningen i Arendal 12.02.2020

Fremlagt årsrapport , årsregnskap og de foreslåtte kandidater til styret ble godkjent av de fremmøtte aksjonærer.
Styret består etter dette av:
Styremedlemmene:
Fredrik Major og Terje Bodin Larsen (valgt for 2 år i 2019)
Jan Krøger og Sigmund Ekhougen (gjenvalgt for 2 år)
Suppleantene:
Svend H. Svendsen (gjenvalgt for 1 år)
Trude Jakobsen (nyvalgt for 1 år)

I styremøte same dag ble Fredrik Major gjenvalgt som styrets leder.