Arbeid med ny himling i salongen

Da Kenneth i gang med fornyelse av himlingen i salongen med god støtte fra Jens og Bård. Det blir arbeider ombord i alle fall hele denne uka (uke 45 2023). Kolbjørn går i vanlig trafikk.