Spørsmål til partiene før valget på kommunestyre i Arendal og fylkesting i Agder

Partiene fikk spørsmål om de ville støtte følgende saker:

Vi har følgende forslag og ber om partienes svar på om de vil støtte:

  1. Igangsetting av arbeid med flytende fergeleier for trinnfri ombordstigning nå.
    (ref vedtak i Arendal Havnestyre 10.03.23 om forbedring av tilgang)
  2. Utvidelse av ordningen med fri transport av passasjerer med AKT periodekort til å gjelde for alle aldersgrupper.
  3. Etablere et busstilbud på Hisøy og Tromøy Vest med bruk av mindre elektriske busser og rutetilbud tilpasset fergerutene.
    (Ref vedtak i kommunestyre og fylkesting i 2019 om koordinering av buss og ferge)
  4. Pilotprosjekt med konvertering av Kolbjørn III til batterielektrisk fremdrift og universell utforming.
  5. Bidra til en forhandlet løsning for helintegrering av fergene i AKTs kollektivsystem

Og her er svarene: Svar fra de politiske partiene på spørsmål fra AS Kolbjørn før valget i 2023