Category

Nyheter

Driftsstans Kolbjørn

 

Driftsavbrudd for Kolbjørn
Skilsøferga seiler begge rutene til Hisøy og Tromøy til vi er i drift igjen.

Det seiles halvtimesrute med avganger:
:00 og :30 fra
Tyholmen (første 6:30, siste 00:00) og
:10 og :40 fra Kolbjørnsvik (første 6:40, siste 23:40).
Guldsmedengen (NOV/APL) trafikkeres
dessverre ikke.

Kolbjørn seiler 17. mai

Første avgang fra Kolbjørnsvik er 07:30 og vi seiler etter det vanlig rute:
Fra Tyholmen xx:55, xx:15, xx:35 og fra Kolbjørnsvik xx:10, xx:30 og xx:50.
t.o.m. 17:35 fra Tyholmen deretter seiler Kolbjørn både til Skilsø og Kolbjørnsvik med

avganger fra Tyholmen til Kolbjørnsvik  xx:00 og xx:30 og retur fra Kolbjørnsvik  xx:10 og xx:40
Siste avgang fra Tyholmen er 00:00. Ved evt. fulle ferger går vi kontinuerlig.
For å begrense smittefare og i henhold til nasjonale anbefalinger, tar vi nå max 30 passasjerer, ber våre passasjerer om å holde avstand og tar kun kortbetaling.
Vi anløper ikke Guldsmedengen eller Norodden.
17. mai priser er 50kr for voksne og 25kr for barn over 5 år og under 16år.