Category

Nyheter

Actieselskabet Kolbjørn – 126. generalforsamling

Den 126. generalforsamling avholdes i Sjømandsforeningens lokaler
onsdag 13. februar 2019 kl. 18.30

Umiddelbart etter generalforsamlingen blir det
middag hvor aksjonærene inviteres.
Antallsbegrensning. Kuvertpris kr. 700.

Bindende påmelding til middagen innen 6.2 til
telefon 90917520.

NYTT BILLETTSYSTEM PÅ KOLBJØRN

Nye krav fra Skattedirektoratet nødvendigjør nytt billettsystem. Vi vil i den sammenhengern som standard kun gi ut skreven kvittering ved kontant betaling. Ved betaling med kretittkort ber vi om at kontaktløs betalig benyttes for å spare tid. Vi ber også om forståelse for eventelle problemer som måtte oppstå i forbindelse med igangkjøringen av dette systemet.

Ingen automatisk alternativ tekst tilgjengelig.

GODT NYTTÅR

Vi i Kolbjørn takker alle vår passasjerer våre passasjerer for i år og ønsker alle et riktig Godt Nyttår.
Minner samtidig om at Skilsøferga i morgen, Nyttårsaften, seiler lørdagsrute fram til siste avgang 14:00 fra Tyholmen til Kolbjørnsvik

Bildet kan inneholde: himmel, utendørs og vann