Nyheter

Underskriftskampanje for å beholde fergeleie i Slæba

By 27/04/2018 No Comments
Kolbjørnsvik Av: Karl Ragnar Gjertsen

Delen av en foreslått reguleringsplan som inneholdt et flyttet fergeleie i Kolbjørnsvik ble i kommuneplanutvalgets møte 2. mai enstemmig avvist.
Underskriftskanpanjen som ble startet av beboerene på Hisøy samlet før dette møtet over 800 underskrifter som støttet oppropet under:

Ja til ett levende Kolbjørnsvik- nei til flytting av fergeleiet

Til: Arendal bystyre ved Planutvalget

Vi som signerer dette oppropet er imot å flytte fergeleiet i Kolbjørnsvik. Her er noen hovedgrunner til at vi mener det er en dårlig ide å ha ett nytt fergeleie ute ved Krana:

  • Man flytter fergeleiet enda lenger vekk fra folk (ca 130m). Vi er ganske sikre på at dette vil medføre færre passasjerer.
  • Man mister en viktig del av hjertet av Kolbjørnsvik og lokalsamfunnet (som nå har både pub, kafe, grendehus, legekontor, konserter, revy, kremmermarked, utendørs kino og mye mer)
  • Man får en svært trafikkfarlig innkjøring til fergeleiet. Små barn og skoleelever skal inn i det trange smuget mot Krana samtidig som biler kommer dundrende i full fart for å rekke ferga. Dette vil skape livsfarlige situasjoner.
  • Uavhengig av fremtidig fergeopplegg bør fergeleiet på Hisøy ligge midt i Vika slik som idag. MF Kolbjørn har tegninger som viser at man fint får til flytende fergeleie med universell utforming ved dagens plassering.
  • Vi ser også positivt på MF Kolbjørn sine planer om å oppgradere til en fremtidsrettet løsning med å konvertere til el-motor på dagens Kolbjørn

Med vennlig hilsen,
de undertegnende

Bruk linken her til å komme til lista og for evt å signere: http://www.underskrift.no/vis/7237