All Posts By

admin

Passasjerundersøkelse

Delta i passasjerundersøkelsen

Vi i AS Kolbjørn har som formål «at drive Færging paa Arendalsfjorden efter en av Generalforsamlingen vedtagen Driftsplan. Ved affattelsen af denne skal det haves for Øie, at Færgingen foregaar paa en for Publikum billig og bekvem Maade».
Vi foretar i tråd med dette en passasjerundersøkelse for å få tilbakemeldinger på hva som er bra og hva som kan forbedres. Det er av stor betyding for oss, både for vårt interne utviklingsarbeid og i vår dialog med fylke og kommune, at flest mulig fyller ut dette spørreskjemaet (det skulle ikke ta mer enn 2-3 minutter). Det er arbeidsbesparende for oss om dette gjøres elektronisk ved å benytte vedlagte link. Denne kan også klippes ut og sendes til FB-motstandere på epost. Skjemaet vil også bli lagt ut ombord for utfyllig på papir. Frist for innsending er 30.11.2018

Skoleskyss med Kolbjørn

Kolbjørn III
SKOLESKYSS MED KOLBJØRN
Ved nytt skoleår må det søkes om fri skoleskyss. Dette gjøres på den enkelte skole og gyldig dokumentasjon fra skolen eller AKT (se www.akt.no/info/reise/skoleskyss/ ) . Kolbjørn vil gi fri skyss til elever som har krav på fri skyss fram til 1. September mot fremlegging av garanti for betaling av turene dersom fri skyss ikke oppnås.
Fom 1 september må vanlig takst betales om fri skyss ikke er innvilget.
Skoleskyss gjelder kun for to turer pr dag på skoledager.
Eksempel på garanti på papir:

Garanti for betaling av turer med Kolbjørn.

Vi har søkt/ vil søke om fri skoleskyss for:
Fornavn Etternavn, fødselsdato

Jeg garanterer med dette for betaling av reiser eleven over har hatt dersom fri skoleskyss ikke blir innvilget.

Navn, adresse, telefonnummer
Underskrift