Nyheter

Passasjerundersøkelse

By 29/10/2018 No Comments

Delta i passasjerundersøkelsen

Vi i AS Kolbjørn har som formål «at drive Færging paa Arendalsfjorden efter en av Generalforsamlingen vedtagen Driftsplan. Ved affattelsen af denne skal det haves for Øie, at Færgingen foregaar paa en for Publikum billig og bekvem Maade».
Vi foretar i tråd med dette en passasjerundersøkelse for å få tilbakemeldinger på hva som er bra og hva som kan forbedres. Det er av stor betyding for oss, både for vårt interne utviklingsarbeid og i vår dialog med fylke og kommune, at flest mulig fyller ut dette spørreskjemaet (det skulle ikke ta mer enn 2-3 minutter). Det er arbeidsbesparende for oss om dette gjøres elektronisk ved å benytte vedlagte link. Denne kan også klippes ut og sendes til FB-motstandere på epost. Skjemaet vil også bli lagt ut ombord for utfyllig på papir. Frist for innsending er 30.11.2018