Nyheter

Skoleskyss med Kolbjørn

By 15/08/2018 No Comments
Kolbjørn III
SKOLESKYSS MED KOLBJØRN
Ved nytt skoleår må det søkes om fri skoleskyss. Dette gjøres på den enkelte skole og gyldig dokumentasjon fra skolen eller AKT (se www.akt.no/info/reise/skoleskyss/ ) . Kolbjørn vil gi fri skyss til elever som har krav på fri skyss fram til 1. September mot fremlegging av garanti for betaling av turene dersom fri skyss ikke oppnås.
Fom 1 september må vanlig takst betales om fri skyss ikke er innvilget.
Skoleskyss gjelder kun for to turer pr dag på skoledager.
Eksempel på garanti på papir:

Garanti for betaling av turer med Kolbjørn.

Vi har søkt/ vil søke om fri skoleskyss for:
Fornavn Etternavn, fødselsdato

Jeg garanterer med dette for betaling av reiser eleven over har hatt dersom fri skoleskyss ikke blir innvilget.

Navn, adresse, telefonnummer
Underskrift