Nyheter

Passasjerundersøkelsen er avsluttet – 321 svarte

Passasjerundersøkelsen vår er nå avsluttet, vi fikk 321 svar med meget nyttige tilbakemeldinger. Vi skal nå gå gjennom resultatene og kommer tilbake med presentasjon av disse.
Vedlagt et knippe av kommenterer: