Nyheter

Protokoll fra den 129-ende generalforsamling i Aktieselskabet Kolbjørn AS. Møtet ble avholdt som et nettmøte onsdag den 9. februar 2022 kl. 18.30.

  Det deltok  24 aksjonærer.

 

Direksjonens formann Fredrik Major ønsket de fremmøtte velkommen.

Det fremkom ingen innvendinger til innkallelsen. Denne ble deretter erklært lovlig satt.

Fredrik Major ble valgt til møteleder og Christen Magne Landbø ble valgt til føre protokollen.   Terje Bodin Larsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

 

Følgende saker ble behandlet:

  1. Årsberetning
  2. Årsregnskap for 2021
  3. Valg av styre

 

En fikk følgende behandling:

Sak 1. Årsberetning

Årsberetningen ble referert og enstemmig godkjent.

 

Sak 2. Årsregnskap

Regnskapet ble gjennomgått av selskapets regnskapsfører Christen Magne Landbø. Årets overskudd kr. 152 270,- ble vedtatt overført annen egenkapital.

Sak 3. Valg

Sigmund Ekhougen og Jan Krøger var på valg. Fredrik Major og Terje Bodin Larsen ble i 2021 valgt for to år. Sigmund Ekhougen ønsket ikke gjenvalg.

Forslag til styremedlemmer for 2 år:

Jan Krøger, gjenvalg

Jens Tore Frodesen, ny

Dette ble enstemmig vedtatt.

Etter dette består styret av:

Jens Tore Frodesen, Jan Krøger, Fredrik Major og Terje Bodin Larsen

Forslag til Suppleanter:

Det forslås følgende:

Svend Henrik Svendsen, ansatt i Aktieselskabet Kolbjørn

Trude Jakobsen

Disse ble enstemmig valgt.

Møtet ble hevet etter at protokollen ble referert

Hisøy, den 09.02.2022.

 

__________________________                            ______________________

Fredrik Major                                                           Terje Bodin Larsen