Informasjon om seiling under Arendalsuka

Informasjon for  ARENDALSUKA 2022
Mandag 15.08 tom torsdag 18.08.

M/F Kolbjørn III trafikkerer disse dagene kun Hisøy.
Så lenge vi har kapasitet nok, seiles vanlig 20-minutters rute i perioden fra 06:45 (fra Kolbjørnsvik til Arendal) tom 01:00 (Arendal til Kolbjørnsvik).
I perioder med stor trafikk går ferga kontinuerlig og Norodden anløpes ikke før kl 10:00 og da bare om det er passasjerer dit eller klar på bygga.

Vi har avganger fra Arendal til Guldsmedenga hver time xx:15 og fra Guldsmedenga via Kolbjørnsvik til Arendal xx:20 (noe avvik ved stor trafikk)
Erfaringsmessig blir det i perioder meget stor trafikk og vi avhjelper dette med å selge billetter på land og med VIPPS.
Det må likevel påregnes noe ventetid når trafikken er størst.

 

TILBUD TIL BEDRIFTER:

Bedrifter med mange ansatte som bor i Kolbjørnsvik eller store arrangementer her kan opprette avtaler med etterfakturering av reisene deres ansatte/ gjester har.  Kontakt Fredrik Major for opprettelse av slike avtaler:  fredrik@major.no/ 99098608

Kolbjørn – Informasjon for Arendalsuka 2022