NYTT BILLETTSYSTEM PÅ KOLBJØRN

Nye krav fra Skattedirektoratet nødvendigjør nytt billettsystem. Vi vil i den sammenhengern som standard kun gi ut skreven kvittering ved kontant betaling. Ved betaling med kretittkort ber vi om at kontaktløs betalig benyttes for å spare tid. Vi ber også om forståelse for eventelle problemer som måtte oppstå i forbindelse med igangkjøringen av dette systemet.

Ingen automatisk alternativ tekst tilgjengelig.