Actieselskabet Kolbjørn – 126. generalforsamling

Den 126. generalforsamling avholdes i Sjømandsforeningens lokaler
onsdag 13. februar 2019 kl. 18.30

Umiddelbart etter generalforsamlingen blir det
middag hvor aksjonærene inviteres.
Antallsbegrensning. Kuvertpris kr. 700.

Bindende påmelding til middagen innen 6.2 til
telefon 90917520.