Nyheter

Den 126. generalforsamling i Actieselskabet Kolbjørn ble avholdt i Sjømannsforeningen i Arendal 13.02.2019

Fremlagt årsrapport , årsregnskapog de foreslåtte gjenvalg av kandidater til styret ble godkjent av de fremmøtte aksjonærer.