Nyheter

Seilingsprogram for Kolbjørn f.o.m.  02.06.2020


Fra og med tirsdag 02.06 går Kolbjørn tilbake til normal ruteplan og anløper da også Guldsmedengen (NOV/APL) og Norodden som vanlig på dagtid.

Vi avslutter inntil videre seilingene med siste turer som under

 
Fra Tyholmen  til Skilsø  20:45 (fre/ lør tom 23:45)

Fra Skilsø til Tyholmen  20:55 (fre/ lør tom 23:55)

Fra Tyholmen til Kolbjørnsvik 21:00 (fre/ lør tom 00:00)
Fra Kolbjørnsvik til Tyholmen  20:40 (fre/ lør tom 23:40)

1.pinsedag, mandag 01.06 er det ingen seiling

Actieselskabet Kolbjørn