Nyheter

Kolbjørn er tilbake i normale seilingsruter f.o.m. torsdag 25.06.2020

Vi avslutter da seilingene med siste turer som under:

 Fra Tyholmen  til Skilsø  23:45 (fre/ lør tom 02:45)

Fra Skilsø til Tyholmen  23:55 (fre/ lør tom 02:55)

Fra Tyholmen til Kolbjørnsvik 00:00 (fre/ lør tom 03:00)
Fra Kolbjørnsvik til Tyholmen  23:40 (fre/ lør tom 02:40)