Nyheter

Nå selges også 10-klipps klippekort

Vi selger nå også 10-klipps klippekort til 300kr (175kr for barn) i tillegg til de vanlige 20klipps til 500kr (300kr for barn).
Med klippekort sparer du penger og billetteringen går raskere.
Husk at våre kort også kan benyttes når Skilsøferga seiler til Kolbjørnsvik.
For nattakst fom kl22 klippes to klipp.
10-klipps kort er et 20-klipps kort der klipp 11-20 er fjernet