Innspill: Samordning av buss og ferge med mindre el-busser på Hisøy

Actieselskabet Kolbjørn har i flere år arbeidet for å få til en koordinering av buss og ferge og skal ha et møte med Agder fylkets samferdselsavdeling og AKT 20.10 for igjen å sette fram våre forslag til løsning.

Disse er skissert i vedlagte dokument.

Vi ønsker støtteerklæring  og evt kommenterer fra Velforeninger og andre på Hisøy.

Innspill til møte med Agder fylkes samferdselsavdeling og AKT 20.10.2022