Innkalling til den 131. generalforsamling

Onsdag 14. februar 2024 kl. 18.30 i Arendal Sjømandsforenings lokaler.

Etter generalforsamlingen blir det middag hvor alle aksjonærer er velkomne. Anbefalt antrekk «mørk dress» – antallsbegrensning.

Påmelding til middagen med bekreftelse av innbetalt egenandel sendes med
SMS til 99098608 eller epost til
fredrik@major.no innen 25.01.

Egenandel – kr 700,- betales med VIPPS #702601 eller til bank 2895 63 17438 (merkes GF middag). Eventuell ekstra drikke betales med kort ved bordet/ i baren.

Aksjonærer kan få årsregnskapet for 2023 tilsendt ved epost til fredrik@major.no