Generalforsamling 12.02 kl 18:30 – hold av dagen

Vår 127ende generalforsamling holdes i Arendals Sjømannsforenings lokaler onsdag 12.02 kl 18:30 – formell innkalling kommer senere

Direkte etter generalforsamlingen arrangerer vi middag for alle aksjonærer, kuvertpris er kr 700 .

Begrenset antall , påmelding til Tore Voss Taraldsen , epost: torevoss@online.no  mob: 90917520